Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie znoszę, kiedy ktoś na mnie liczy. Wystarczy, że zbyt często zawodzę sama siebie.
— Elizabeth O'Roark - "Przebudzenie Olivii"
7728 5a6d 330
2498 dfd9 330
Reposted fromonlyman onlyman viakarna karna
3885 6fd3 330
Reposted fromjottos jottos viagreens greens
9709 4624 330
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viagreens greens
6325 ffe3 330
Reposted fromvanille vanille viafoodforsoul foodforsoul
6083 7902 330

glossomly:

<b>from weheartit</b>

Reposted fromtosiaa tosiaa viafoodforsoul foodforsoul
3672 16a4 330
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
6167 bf9e 330
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viasatyra satyra
4672 0941 330
5834 ace3 330
Reposted fromvxnsa vxnsa viadotknij dotknij
5184 917c 330
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viakarna karna
1298 03af 330

lexa-el-amin:

the annoying inconvenience when being too early makes you anxious and being on time makes you anxious and being too late makes you anxious too

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaillustrious illustrious
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
1335 2cf2 330

coldrse:

♡♡♡

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl