Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0573 c91a 330

fitmaree:

Can’t risk it

0921 2f6f 330
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadlenaa madlenaa
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromolakocie olakocie viafoodforsoul foodforsoul
9107 228d 330
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
3840 5824 330
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
6610 fd14 330
2125 81f3 330
Reposted fromnewmaserati13 newmaserati13 vianoticeable noticeable
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viasatyra satyra
2458 4349 330
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viafoodforsoul foodforsoul
4143 6dc1 330
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodforsoul foodforsoul
2276 dc74 330
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
5710 50cd 330
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viastarryeyed starryeyed
8288 24e8 330
Reposted fromspring-flow spring-flow viastarryeyed starryeyed
9148 db31 330
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
9005 3128 330
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl