Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viaveridiana veridiana
0725 ac53 330
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaveridiana veridiana
3123 9912 330
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra
1097 2aa2 330
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaIriss Iriss
3062 ef4c 330
Reposted fromcheg00 cheg00 vianowezsie nowezsie
5935 154b 330

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunmadebeds unmadebeds
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)
1101 2238 330
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamadlenaa madlenaa
9827 2bf1 330
4977 ccf2 330
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflyleaf flyleaf

coltre:

I am insecure and sensitive and I ruin everything I love

Reposted fromLauderdak Lauderdak viaflyleaf flyleaf
3148 3a5f 330
6003 e026 330
6666 4292 330
Reposted fromkyte kyte viakurdebele kurdebele
5067 dcba 330
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakurdebele kurdebele
8799 a067 330
Reposted frommartynkowa martynkowa viakurdebele kurdebele
7666 7a57 330
Reposted from009 009 viakurdebele kurdebele
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl