Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4578 c813 330
Reposted fromdivi divi viacoffeebitch coffeebitch
5702 04ab 330
Reposted fromoutoflove outoflove viastarryeyed starryeyed
7110 098c 330
Reposted fromdziecko dziecko viakurdebele kurdebele
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viakurdebele kurdebele
3798 0499 330
Reposted from0 0 viakeeplooking keeplooking
4181 bbac 330
Reposted fromnyaako nyaako viakeeplooking keeplooking
8533 6c44 330
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeeplooking keeplooking
0227 53e2 330
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
Reposted fromjasminum jasminum viakeeplooking keeplooking
0231 3dea 330

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
3706 cb6b 330
Reposted fromkarahippie karahippie viaveridiana veridiana
9515 6df2 330
Reposted fromkarahippie karahippie viaveridiana veridiana
3341 9208 330
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaveridiana veridiana
6860 51c6 330
3737 2f15 330
Reposted fromamouretart amouretart viaveridiana veridiana
5869 7a12 330
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl