Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5490 f821 330
Reposted fromeyjolf eyjolf vianotyourstrawberry notyourstrawberry
2715 90c4 330
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
1777 adbd 330
2294 7636 330
Reposted fromnulaine nulaine viawishyouwerehere wishyouwerehere

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoppyseed poppyseed
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viapoppyseed poppyseed
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarisky risky
1429 98f2 330
Reposted frommiischa miischa viawecouldbeclose wecouldbeclose
3189 d43c 330
2359 427f 330
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
3622 9e78 330
Reposted fromcvx cvx vianoticeable noticeable
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveridiana veridiana
Reposted fromshakeme shakeme viaveridiana veridiana
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaveridiana veridiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl